Pelan Data

Kekal berhubung dengan pelan data kami!.


Pelan Data - Top Up

BARU
Pelan Data RM29
5GB data
+100 Minit (On Net)
RM29
Sah 30 Hari
BARU
Pelan Data RM60
12GB data
+150 Minit (Semua Rangkaian)
RM60
Sah 30 Hari
BARU
Pelan Data RM90
20GB data
+300 Minit (Semua Rangkaian)
RM90
Sah 30 Hari


Cara Melanggan?

 • Top Up RM29, RM60 atau RM90 hanya melalui TONE GROUP HQ, TGMMS atau Aplikasi Tone Group
  • Bayar di kaunter, bank In atau bank transfer ke akaun syarikat:
  • Ahli TE - Ambank- 2332012004790 (Tone Excel International Sdn Bhd)
  • Ahli TP - Ambank- 2332012009179 (Tone Plus Sdn Bhd)
  • ATAU
  • Top Up melalui Aplikasi Tone Group
 • Selepas Top Up berjaya, kredit akan di tolak dari akaun anda untuk langganan Pelan Data. (Tiada langganan secara manual diperlukan)

Terma & Syarat:

Pakej promosi Top Up, dirujuk sebagai ‘’Promosi’’ adalah tertakluk kepada terma dan syarat berikut:

 • Tempoh promosi bermula dari 12:01pagi 1hb Mac 2018 sehingga diberitahu kelak.
 • Promosi ini sah untuk ahli Tone Excel dan Tone Plus sahaja.
 • Pelanggan perlu melakukan Top Up istimewa RM29, RM60 atau RM90 dalam satu denominasi untuk layak mendapat promosi ini.
 • Mana-mana promosi lain, bonus atau faedah dari tambah nilai RM120 dalam satu denominasi tidak akan dikira.
 • Top up dari saluran yang lain selain dari saluran yang disenaraikan diatas tidak layak untuk promosi ini.
 • Promosi ini menawarkan data dan minit panggilan semua rangkaian dalam ‘’Promo Bucket’’ dalam masa 30 hari.
 • Promosi ini TIDAK AKAN dikira sebagai kredit masa berbual kedalam baki kredit pelanggan, tetapi akan ditolak terus untuk mengaktifkan Promo Bucket.
 • Setiap penggunaan data yang berlebihan, caj data akan dikenakan ke atas kuota data plan yang sedia ada.
 • Pelanggan dengan Data Plan aktif lain akan menggunakan Data Plan atau Promo Bucket yang mana tamat dahulu.
 • Pelanggan boleh menyemak status Promo Bucket melalui *134#.
 • Pelanggan yang mempunyai Promo Bucket melalui promosi yang sama, data yang sedia ada akan dinyahaktif dan Promo Bucket yang baru akan diaktifkan, contoh: - Promo Bucket yang terdahulu akan digantikan dengan Promo Bucket yang baru.
 • Sebarang pertanyaan berkenaan promosi diatas perlu dirujuk kepada Khidmat Pelanggan Tune Talk dengan menghubungi talian 13100 atau 03-2772 0000 dari 8.00 pagi hingga 10.00 malam setiap hari.
 • Semua pengguna yang menyertai pelan ini adalah tertakluk kepada terma dan syarat dari servis Tune Talk atau Tone Excel atau Tone Plus. Segala perubahan terma dan syarat bagi servis Tune Talk atau Tone Excel atau Tone Plus juga boleh diubah tanpa sebarang notis.
 • Jika terma & syarat diterjemahkan ke dalam bahasa selain daripada Bahasa Inggeris, sekiranya berlaku apa-apa percanggahan, konflik atau percanggahan di antara terma dan syarat yang ditetapkan dalam versi Bahasa Inggeris dan bahasa lain, terma mengikut pemahaman versi Bahasa Inggeris akan diterima pakai.
 • Terma dan syarat ini akan ditetapkan dan ditafsirkan oleh undang-undang Malaysia dan pelanggan perlu bersetuju tanpa syarat kepada bidang kuasa secara tidak eksklusif di Malaysia.
 • Tune Talk berhak untuk meminda terma dan syarat tanpa sebarang notis terlebih dahulu.

Nota:

 • Promosi TerhadPelan Data - Langganan

BARU
Pelan Harian
500MB data
RM3.50
Sah 1 Hari
KATA KUNCI:
500M
Pelan Bulanan 1.5GB
1.5GB data
RM28
Sah 30 Hari
KATA KUNCI:
1.5G
Pelan Bulanan 3GB
3GB data
RM50
Sah 30 Hari
KATA KUNCI:
3G
BARU
Pelan Mingguan 3GB
3GB data
RM20
Sah 7 Hari
KATA KUNCI:
3GW


UNTUK MENGAKTIFKAN PELAN DATA, HANTARKAN KATA KUNCI YANG BERKENAAN (1.5G, 3G, 3GW atau 500MB) KE 2222.

Nota:

 • Jika berlaku keadaan di mana akaun prabayar Ahli tidak mempunyai baki yang cukup untuk proses pembaharuan pelan data automatik, langganan pakej Ahli akan terhenti sehingga Top Up dilakukan dan akaunnya mempunyai baki mencukupi, barulah pembaharuan pelan akan dilakukan secara automatik.
 • Untuk mengaktifkan pelan data, hantarkan kata kunci 1.5G, 3G, 3GW atau 500MB ke 2222
 • Untuk memeriksa baki kuota data, hantarkan kata kunci yang berkenaan (contohnya 3G STATUS) mengikut pelan data anda ke 2222
 • Jika anda telah menghabiskan kuota data anda, anda boleh membeli data tambahan dengan menghantar kata kunci yang berkenaan mengikut pelan data anda ke 2222:

  Pelan Data Yang Dilanggan Tambahan Data/Minit Kadar Kata Kunci Tempoh Sah
  [Bulanan] 1.5GB 1.5 GB RM28 1.5G ADD 30 Hari
  [Bulanan] 3GB 3 GB RM50 3G ADD 30 Hari

 • Data yang tidak digunakan tidak boleh dibawa ke hadapan
 • Untuk berhenti melanggan, hantarkan kata kunci yang berkenaan (3G STOP) mengikut pelan data anda ke 2222
 • Pengguna hanya boleh melanggan satu (1) pelan data sahaja pada setiap satu masa

Sila ambil perhatian bahawa setiap SMS yang dihantar ke 2222 akan di caj RM0.20