Kadar IDD

Sekarang anda boleh berhubung dengan sesiapa sahaja di serata dunia. Dengan kadar tetap per minit kami, anda boleh menikmati penjimatan hebat!

Panggilan ke:
-
Kod Nombor Awalan Jenis Tingkat Harga
00247 Mobile N/A RM5.91/min
00937 Mobile N/A RM2.01/min
0093 Fixed N/A RM2.01/min
001907 Mobile N/A RM0.71/min
00355 Fixed N/A RM3.58/min
003556 Mobile N/A RM3.58/min
00213 Fixed N/A RM3.58/min
0021379 Mobile N/A RM3.58/min
0021377 Mobile N/A RM3.58/min
0021369 Mobile N/A RM3.58/min
0021366 Mobile N/A RM3.58/min
0021355 Mobile N/A RM3.58/min
001684 Mobile N/A RM1.55/min
00376 Fixed N/A RM3.58/min
003766 Mobile N/A RM3.58/min
003764 Mobile N/A RM3.58/min
003763 Mobile N/A RM3.58/min
00244 Fixed N/A RM3.52/min
002449 Mobile N/A RM3.52/min
002442 Mobile N/A RM3.52/min
0012647 Mobile N/A RM3.58/min
0012645 Mobile N/A RM3.58/min
001264 Fixed N/A RM3.58/min
0012687 Mobile N/A RM3.58/min
001268 Fixed N/A RM3.58/min
0054 Fixed N/A RM1.55/min
00549 Mobile N/A RM1.55/min
00374 Fixed N/A RM3.58/min
003749 Mobile N/A RM3.58/min
00297 Fixed N/A RM3.58/min
002979 Mobile N/A RM3.58/min
0061 Fixed N/A RM0.29/min
006114 Satellite Premium RM59.40/min
0061 Mobile N/A RM1.42/min
00437 Fixed Premium RM4.10/min
00436 Fixed Premium RM4.10/min
00436 Mobile N/A RM3.69/min
0043 Fixed N/A RM1.40/min
00994 Fixed N/A RM3.91/min
00994 Mobile N/A RM3.91/min
001242 Mobile N/A RM3.91/min
001242 Fixed N/A RM3.91/min
0097377 Fixed Premium RM4.10/min
00973 Mobile N/A RM2.20/min
00973 Fixed N/A RM2.20/min
00880 Fixed N/A RM0.29/min
00880 Mobile N/A RM0.29/min
001246 Mobile N/A RM3.91/min
00375602 Fixed Premium RM10.76/min
00375 Fixed N/A RM9.00/min
00375 Mobile N/A RM9.00/min
003270 Fixed Premium RM4.10/min
00324 Mobile N/A RM3.91/min
0032 Fixed N/A RM0.32/min
005016 Mobile N/A RM3.91/min
00501 Fixed N/A RM3.91/min
00229 Fixed N/A RM3.91/min
002299 Mobile N/A RM3.91/min
001441 Mobile N/A RM3.91/min
001441 Fixed N/A RM3.91/min
00975 Mobile N/A RM3.91/min
00975 Fixed N/A RM3.91/min
00591 Fixed N/A RM3.91/min
00591 Mobile N/A RM3.91/min
00387 Fixed N/A RM3.91/min
00387 Mobile N/A RM3.91/min
00267 Fixed N/A RM3.91/min
00267 Mobile N/A RM3.91/min
0055 Fixed N/A RM3.91/min
0055 Mobile N/A RM3.91/min
001284 Mobile N/A RM3.91/min
00673 Mobile N/A RM0.61/min
00673 Fixed N/A RM0.32/min
00359 Fixed N/A RM3.91/min
00359 Mobile N/A RM3.91/min
00226 Fixed N/A RM3.91/min
00226 Mobile N/A RM3.91/min
00257 Fixed N/A RM3.91/min
00257 Mobile N/A RM3.91/min
00855 Mobile N/A RM0.58/min
00855 Fixed N/A RM0.58/min
00237 Fixed N/A RM3.91/min
00237 Mobile N/A RM3.91/min
0018 Fixed Premium RM4.10/min
0016 Fixed Premium RM4.10/min
00151 Fixed Premium RM4.10/min
00145 Fixed Premium RM4.10/min
001306 Fixed N/A RM0.29/min
00238 Fixed N/A RM12.22/min
002389 Mobile N/A RM11.32/min
001345 Fixed N/A RM3.91/min
00236 Fixed N/A RM6.82/min
00236 Mobile N/A RM6.82/min
00235 Fixed N/A RM6.82/min
00235 Mobile N/A RM3.91/min
00569 Mobile N/A RM10.00/min
0056 Fixed N/A RM10.00/min
0086 Fixed N/A RM0.27/min
0086 Mobile N/A RM0.27/min
0057 Fixed N/A RM3.91/min
00573 Mobile N/A RM3.91/min
00269 Fixed N/A RM3.91/min
00269 Mobile N/A RM3.91/min
00682 Fixed N/A RM11.00/min
00682 Mobile N/A RM11.00/min
00506 Fixed N/A RM3.91/min
00506 Mobile N/A RM3.91/min
00385 Fixed N/A RM3.91/min
00385 Mobile N/A RM3.91/min
0053 Fixed N/A RM6.82/min
0053 Mobile N/A RM6.82/min
00357 Fixed N/A RM3.91/min
00357 Mobile N/A RM3.91/min
00420 Fixed N/A RM3.91/min
00420 Mobile N/A RM3.91/min
00243 Fixed Premium RM10.76/min
00243 Fixed N/A RM3.91/min
00243 Mobile N/A RM3.91/min
0045 Fixed N/A RM3.91/min
0045 Mobile N/A RM0.32/min
00246 Fixed N/A RM7.16/min
00246 Mobile N/A RM7.16/min
00253 Fixed N/A RM3.91/min
00253 Mobile N/A RM3.91/min
001767 Mobile N/A RM3.91/min
0018 Mobile N/A RM3.91/min
00593 Fixed N/A RM3.91/min
00593 Mobile N/A RM3.91/min
0020 Fixed N/A RM3.91/min
0020 Mobile N/A RM3.91/min
00503 Fixed N/A RM3.91/min
00503 Mobile N/A RM3.91/min
00240 Fixed N/A RM3.91/min
00240 Mobile N/A RM3.91/min
00291 Fixed N/A RM3.91/min
00291 Mobile N/A RM3.91/min
00372 Fixed N/A RM3.91/min
00372 Mobile N/A RM3.91/min
00251 Fixed N/A RM3.91/min
00251 Mobile N/A RM3.91/min
00500 Fixed N/A RM20.11/min
00500 Mobile N/A RM20.11/min
00298 Mobile N/A RM11.40/min
00679 Fixed N/A RM3.91/min
00679 Mobile N/A RM3.91/min
00358 Fixed Premium RM4.10/min
00358 Mobile N/A RM3.91/min
00358 Fixed N/A RM1.58/min
00336 Mobile N/A RM1.98/min
0033 Fixed N/A RM0.29/min
00594694 Mobile N/A RM12.22/min
00594 Fixed N/A RM12.22/min
00689 Mobile N/A RM3.91/min
00241 Fixed N/A RM3.91/min
00241 Mobile N/A RM3.91/min
00220 Fixed N/A RM3.91/min
00220 Mobile N/A RM3.91/min
00995 Fixed N/A RM3.91/min
00995 Mobile N/A RM3.91/min
0049 Fixed N/A RM0.29/min
0049 Mobile N/A RM1.49/min
00233 Fixed N/A RM3.91/min
00233 Mobile N/A RM3.91/min
00350 Mobile N/A RM3.91/min
00350 Fixed N/A RM9.60/min
0030 Mobile N/A RM3.91/min
0030 Fixed N/A RM0.32/min
00299 Fixed N/A RM3.91/min
00299 Mobile N/A RM3.91/min
001473 Mobile N/A RM3.91/min
00590 Fixed N/A RM3.91/min
00590 Mobile N/A RM3.91/min
001671 Mobile N/A RM1.69/min
00502 Fixed N/A RM3.91/min
00502 Mobile N/A RM3.91/min
00245 Fixed N/A RM6.82/min
00245 Mobile N/A RM6.82/min
00224 Fixed N/A RM3.91/min
00224 Mobile N/A RM3.91/min
00592 Fixed N/A RM3.91/min
00592 Mobile N/A RM3.91/min
00509 Fixed N/A RM3.91/min
00509 Mobile N/A RM3.91/min
001808 Mobile N/A RM0.83/min
00504 Fixed N/A RM3.91/min
00504 Mobile N/A RM3.91/min
00852 Fixed N/A RM0.45/min
00852 Fixed N/A RM0.27/min
0036 Fixed N/A RM3.91/min
0036 Mobile N/A RM3.91/min
00354 Fixed N/A RM0.45/min
00354 Mobile N/A RM3.91/min
0091 Fixed N/A RM0.22/min
00919 Mobile N/A RM0.22/min
0062 Fixed N/A RM0.40/min
0062 Mobile N/A RM0.40/min
00870 Satellite Premium RM59.40/min
0098 Fixed N/A RM2.20/min
0098 Mobile N/A RM2.20/min
00964 Mobile N/A RM2.20/min
00353 Fixed Premium RM4.10/min
00353 Fixed N/A RM0.32/min
00353 Mobile N/A RM3.91/min
00972 Fixed N/A RM3.91/min
00972 Mobile N/A RM3.91/min
0039310 Fixed Premium RM4.10/min
0039 Fixed N/A RM0.32/min
00393 Mobile N/A RM4.20/min
00225 Fixed N/A RM8.60/min
00225 Mobile N/A RM8.60/min
001876 Mobile N/A RM3.91/min
0081 Mobile N/A RM3.22/min
0081 Fixed N/A RM0.32/min
00962 Fixed N/A RM2.20/min
00962 Mobile N/A RM2.20/min
0077 Fixed N/A RM3.69/min
0077 Mobile N/A RM3.69/min
00254 Fixed N/A RM3.91/min
00254 Mobile N/A RM3.91/min
00686 Fixed N/A RM10.80/min
00686 Mobile N/A RM10.80/min
00965 Fixed N/A RM2.20/min
00965 Mobile N/A RM2.20/min
00996 Fixed N/A RM3.91/min
00996 Mobile N/A RM3.91/min
0085620 Mobile N/A RM1.53/min
00856 Fixed N/A RM1.53/min
00371 Fixed Premium RM4.10/min
00371 Fixed N/A RM3.91/min
00371 Mobile N/A RM3.91/min
00961 Fixed N/A RM2.20/min
00961 Mobile N/A RM2.20/min
00231 Fixed N/A RM3.91/min
00218 Fixed N/A RM3.91/min
00218 Mobile N/A RM3.91/min
00423 Fixed N/A RM3.91/min
00423 Mobile N/A RM3.91/min
00370 Fixed N/A RM3.91/min
00370 Mobile N/A RM3.91/min
00352 Fixed N/A RM0.32/min
00352 Mobile N/A RM3.91/min
00853 Fixed N/A RM0.77/min
00853 Mobile N/A RM0.77/min
002613 Mobile N/A RM4.27/min
00389 Fixed N/A RM3.91/min
00389 Mobile N/A RM3.91/min
002612 Fixed Premium RM11.32/min
00261 Fixed N/A RM8.23/min
00265 Fixed N/A RM3.91/min
00265 Mobile N/A RM3.91/min
00960 Fixed N/A RM5.72/min
00960 Mobile N/A RM5.83/min
00223 Fixed N/A RM3.91/min
00223 Mobile N/A RM3.91/min
00356 Fixed N/A RM3.91/min
00356 Mobile N/A RM3.91/min
00692 Mobile N/A RM6.82/min
00596696 Mobile N/A RM3.91/min
00596 Fixed N/A RM3.91/min
00222 Fixed N/A RM3.91/min
002226 Mobile N/A RM3.91/min
00230 Mobile N/A RM2.20/min
00262269 Fixed N/A RM3.91/min
00262639 Mobile N/A RM3.91/min
0052 Fixed N/A RM3.91/min
00521 Mobile N/A RM3.91/min
00691 Mobile N/A RM3.91/min
00373 Fixed N/A RM12.22/min
00373 Mobile N/A RM3.91/min
00377 Fixed N/A RM3.91/min
00377 Mobile N/A RM12.22/min
00976 Fixed N/A RM3.91/min
00976 Mobile N/A RM3.91/min
00382 Fixed N/A RM3.69/min
00382 Mobile N/A RM3.69/min
001664 Mobile N/A RM3.91/min
00212 Fixed N/A RM3.91/min
002126 Mobile N/A RM3.91/min
00258 Fixed N/A RM3.91/min
002588 Mobile N/A RM3.91/min
0095 Fixed N/A RM2.50/min
00959 Mobile N/A RM2.50/min
00264 Fixed N/A RM3.91/min
00264 Mobile N/A RM3.91/min
00674 Fixed N/A RM6.82/min
00674555 Mobile N/A RM6.82/min
00977 Fixed N/A RM0.88/min
0097798 Mobile N/A RM0.88/min
00316 Mobile N/A RM3.91/min
0031 Fixed N/A RM0.32/min
00599 Mobile N/A RM3.91/min
00687 Mobile N/A RM3.91/min
0064 Fixed N/A RM0.50/min
0064 Mobile N/A RM1.58/min
00227 Fixed N/A RM3.91/min
002279 Mobile N/A RM3.91/min
00234 Fixed N/A RM2.07/min
00234 Mobile N/A RM2.07/min
00683 Mobile N/A RM12.22/min
00672380 Mobile N/A RM8.62/min
00672 Fixed N/A RM12.22/min
00850 Mobile N/A RM6.82/min
0047 Mobile Premium RM4.10/min
0047 Fixed N/A RM2.20/min
00968 Fixed N/A RM2.20/min
009689 Mobile N/A RM2.20/min
00923 Fixed N/A RM0.72/min
00923 Mobile N/A RM0.72/min
00680 Mobile N/A RM3.91/min
00970 Fixed N/A RM3.91/min
0097059 Mobile N/A RM3.91/min
00507 Fixed N/A RM3.91/min
00507 Mobile N/A RM3.91/min
00675 Mobile N/A RM8.00/min
00675 Fixed N/A RM3.91/min
00595 Fixed N/A RM3.91/min
005959 Mobile N/A RM3.91/min
0051 Fixed N/A RM3.91/min
00519 Mobile N/A RM3.91/min
0063 Fixed N/A RM0.94/min
0063 Mobile N/A RM0.94/min
0048 Fixed N/A RM3.91/min
0048 Mobile N/A RM3.91/min
0035129 Fixed N/A RM4.10/min
003519 Mobile N/A RM3.91/min
00351 Fixed N/A RM3.91/min
001939 Mobile N/A RM1.69/min
001787 Mobile N/A RM1.69/min
00974 Fixed N/A RM2.20/min
00974 Mobile N/A RM2.20/min
00242 Fixed N/A RM3.91/min
00242 Mobile N/A RM3.91/min
00262 Fixed N/A RM3.91/min
0026269 Mobile N/A RM3.91/min
0040 Fixed N/A RM3.91/min
00407 Mobile N/A RM3.91/min
007 Fixed N/A RM3.91/min
0079 Mobile N/A RM18.00/min
00250 Fixed N/A RM12.22/min
002507 Mobile N/A RM3.91/min
001670 Mobile N/A RM1.69/min
00685 Mobile N/A RM4.10/min
006857 Mobile N/A RM4.10/min
00378 Fixed N/A RM10.76/min
00378 Mobile N/A RM3.91/min
002399 Mobile N/A RM14.17/min
00239 Fixed N/A RM7.51/min
008811 Mobile Premium RM59.40/min
00882 Mobile Premium RM59.40/min
008817 Mobile Premium RM59.40/min
008816 Mobile Premium RM59.40/min
0088216 Mobile Premium RM59.40/min
00966 Fixed N/A RM1.58/min
009665 Mobile N/A RM1.58/min
00221 Fixed N/A RM3.91/min
002217 Mobile N/A RM3.91/min
00248 Fixed N/A RM7.16/min
00248 Mobile N/A RM3.91/min
002 Mobile N/A RM0.32/min
0065 Mobile N/A RM0.36/min
002 Fixed N/A RM0.24/min
0065 Fixed N/A RM0.27/min
00421 Fixed N/A RM3.91/min
004219 Mobile N/A RM3.91/min
00386 Fixed N/A RM3.91/min
00386 Mobile N/A RM3.91/min
00677 Fixed N/A RM7.11/min
0067774 Mobile N/A RM7.11/min
00252 Fixed N/A RM6.82/min
002529 Mobile N/A RM6.82/min
0027 Fixed N/A RM3.91/min
0027 Mobile N/A RM3.91/min
0082 Fixed N/A RM0.29/min
00821 Mobile N/A RM0.61/min
0034902 Fixed Premium RM4.10/min
0034 Fixed N/A RM0.54/min
00346 Mobile N/A RM4.34/min
00947 Mobile N/A RM2.00/min
0094 Fixed N/A RM2.00/min
00290 Fixed N/A RM17.00/min
001869 Fixed N/A RM3.91/min
001758 Fixed N/A RM3.91/min
00508 Fixed N/A RM6.82/min
0050855 Mobile N/A RM3.91/min
001784 Fixed N/A RM3.91/min
00249 Fixed N/A RM3.91/min
002499 Mobile N/A RM3.91/min
00597 Fixed N/A RM3.91/min
00597 Mobile N/A RM3.91/min
00268 Fixed N/A RM8.96/min
0026876 Mobile N/A RM3.91/min
004674 Fixed Premium RM23.54/min
0046 Fixed N/A RM0.29/min
00467 Mobile N/A RM3.69/min
0041 Fixed Premium RM4.10/min
0041 Fixed N/A RM0.70/min
00417 Mobile N/A RM4.76/min
00963 Fixed N/A RM3.91/min
009639 Mobile N/A RM3.91/min
00886 Fixed N/A RM0.29/min
008869 Mobile N/A RM0.77/min
00992 Fixed N/A RM3.91/min
009929 Mobile N/A RM3.91/min
00255 Fixed N/A RM3.91/min
002557 Mobile N/A RM3.91/min
007513 Fixed N/A RM6.82/min
0078432 Mobile N/A RM6.82/min
0066 Mobile N/A RM0.74/min
0066 Fixed N/A RM0.74/min
00670 Fixed N/A RM7.11/min
006707 Mobile N/A RM7.11/min
00228 Fixed N/A RM3.91/min
002289 Mobile N/A RM3.91/min
00690 Fixed N/A RM10.21/min
00676 Fixed N/A RM3.91/min
001868 Fixed N/A RM3.91/min
00216 Fixed N/A RM7.00/min
00216 Mobile N/A RM7.00/min
0090 Fixed N/A RM3.91/min
00905 Mobile N/A RM3.91/min
00993 Mobile N/A RM3.91/min
001649 Fixed N/A RM3.91/min
001649 Mobile N/A RM3.91/min
00688 Mobile N/A RM10.76/min
001340 Mobile N/A RM1.69/min
00256 Fixed N/A RM3.91/min
002567 Mobile N/A RM3.91/min
00380 Fixed N/A RM3.91/min
00380 Mobile N/A RM3.91/min
00971 Fixed N/A RM1.58/min
009715 Mobile N/A RM1.58/min
0044 Fixed Premium RM4.10/min
0044 Fixed N/A RM0.29/min
0044 Mobile N/A RM1.44/min
001 Fixed N/A RM0.29/min
001 Mobile N/A RM0.29/min
00598 Fixed N/A RM3.91/min
005989 Mobile N/A RM3.91/min
00998 Fixed N/A RM2.20/min
009989 Mobile N/A RM2.20/min
00678 Fixed N/A RM6.44/min
00678 Mobile N/A RM6.44/min
00379 Mobile N/A RM3.91/min
0058 Fixed N/A RM3.91/min
00584 Mobile N/A RM3.91/min
0084 Fixed N/A RM0.58/min
0084 Mobile N/A RM0.58/min
00681 Mobile N/A RM6.82/min
00967 Fixed N/A RM2.20/min
009677 Mobile N/A RM2.20/min
00381 Fixed N/A RM3.91/min
003816 Mobile N/A RM3.91/min
00260 Fixed N/A RM3.91/min
002609 Mobile N/A RM3.91/min
00263 Fixed N/A RM3.91/min
00263 Mobile N/A RM3.91/min

Kadar SMS Antarabangsa Tone: RM0.30/SMS

Semua kadar tertakluk kepada pindaan tanpa sebarang notis.