Your Passport To
Financial Freedom
 
TONE EXCEL SDN BHD TIDAK DISENARAI HITAM OLEH BANK NEGARA MALAYSIA

Kami ingin menarik perhatian anda kepada peredaran di media sosial baru-baru ini yang bertajuk
"2015 Bank Negara Blacklisted Company (Syarikat yang disenarai hitam oleh Bank Negara 2015)"
yang menyatakan bahawa TONE EXCEL telah disenarai hitam oleh Bank Negara Malaysia.
Kami di TONEGROUP menasihatkan ahli-ahli kami, dan orang awam, untuk merujuk kepada
Senarai syarikat dan laman web yang diberi kuasa atau diluluskan di bawah undang-undang dan
peraturan yang berkaitan dan yang ditadbir oleh Bank Negara Malaysia (BNM) dipautan

2015 Bank Negara Blacklisted Company PDF di laman web Bank Negara Malaysia untuk senarai rasmi.

Kami telah mendapatkan nasihat undang-undang dan akan mengambil tindakan keras terhadap sumber senarai tersebut.

MyKad / Passport
Password