Trip Umrah 2018

Bermula 1hb Januari 2018, kelayakan ahli untuk mendapat untuk mendapat insentif ini seperti berikut:

Branch (Tone Excel)
Branch|Premium Branch (Tone Plus)
Mencapai komisen bulanan Baru minima RM4,000
Service Centre (Tone Excel)
Premium Service Centre (Tone Plus)
Mencapai komisen bulanan Baru minima RM3,500
Junior Centre (Tone Excel)
Service Centre (Tone Plus)
Mencapai komisen bulanan Baru minima RM3,000
Normal Member Mencapai komisen bulanan Baru minima RM2,300

NOTA:
Faktor komisen bulanan dalam penambahan pendapatan bulanan anda untuk 1hb Januari 2018 dan bukan sebelumnya.
Setelah mencapai jumlah yang dinyatakan, anda berhak untuk menuntut insentif.
e.g. Untuk bulan Dis 2017 komisen bulanan anda adalah RM2,800.
Untuk menuntut insentif Umrah 2018, pendapatan anda perlu ditambah dengan RM4,000 kepada RM6,800.
Kriteria diatas dikenakan sehingga diberitahu kelak.

  • Ahli yang mencapai kriteria untuk 2017 dan ingin menuntut insentif, perlu berbuat demikian sebelum 31hb Mac 2018. Selepas tarikh tersebut, sebarang tuntutan tidak akan dilayan. Ahli yang layak untuk tahun 2018 dan ingin menuntut umrah, tarikh akhir adalah 31hb Jan 2019.
  • Setiap ahli (NRIC) layak untuk menuntut sekali seumur hidup. Sesiapa yang telah membuat tuntutan tidak layak untuk insentif ini.
  • Setiap tuntutan Umrah tertakluk kepada syiling RM5,000.
  • Untuk sebarang penukaran insentif umrah, ahli dibenarkan untuk menukar kepada wang tunai RM4,000 dengan syarat anda menulis permohonan melalui emel ke hq.care@tonegroup.net dengan salinan NRIC anda and obatain the necessary approval.
  • Semua tempahan adalah budi bicara ahli sendiri.
  • Semua terma dan syarat lain dikenakan dan syarikat berhak untuk menukar terma dan syarat tanpa sebarang notis.
  • Keputusan syarikat adalah muktamad.

Muat Turun PDF