Siapakah Jutawan Tone Group yang baru?

Bagi tahun 2017, pihak pengurusan dengan sukacitanya mengumumkan peraduan berikut

Siapakah yang akan menjadi Jutawan Tone Group yang baru?

Hadiah peraduan adalah seperti berikut:

Pertama RM 1,000,000.00
Kedua RM 100,000.00
Ketiga RM 10,000.00
5x Saguhati RM 3,000.00

Tempoh peraduan: 22hb Disember 2016 sehingga 31hb Disember 2017

Terma & Syarat:

 • Ahli yang menaja 2 orang pengaktifan ahli baru, akan layak menerima 1 kelayakan untuk peraduan ini.
 • Setiap Pengaktifan rakan penajaan (downline) perlu melakukan tambah nilai kedua minima RM30 dalam tempoh 30 hari dari tarikh pendaftaran. Jumlah tambah nilai semasa pengaktifan SIM Kad dikira sebagai tambah nilai pertama.
 • Untuk layak mendapat hadiah, setiap peserta perlu membuat tambah nilai minima RM300 dan menggunakan nilai minima RM300 dalam tempoh peraduan. Ahli boleh menyemak penggunaan kredit mereka melalui Tune Talk Selfcare.
 • Istimewa untuk aplikasi Tone Group: Setiap pengaktifan ahli baru melalui aplikasi layak untuk mendapat 1 kelayakan dari 22hb Disember 2016 sehingga 31 hb March 2017 30 Jun 2017 tertakluk kepada rakan penajaan (Downline) melakukan minima top up kedua RM30 dalam tempoh 30 hari dari tarikh pendaftaran. Dari tarikh 1 hb Julai dan berikutnya, kelayakan tersebut akan bertukar kepada kelayakan asal yang mana 2 orang pengaktifan ahli baru, menerima 1 kelayakan.
 • Penaja (Upline) perlu kekal aktif sepanjang tempoh peraduan. SIM kad berstatus ‘grace period’ atau tamat tempoh akan terbatal.
 • Peraduan ini berlangsung serentak untuk Tone Excel & Tone Plus dan dibuka untuk semua ahli tanpa mengira bangsa atau warganegara.
 • Cabutan berlangsung serentak Tone Excel & Tone Plus.
 • Jika atas apa-apa sebab, pemenang yang terpilih tidak layak, hadiah wang tunai tersebut akan dibawa ke tahun yang berikutnya.
 • Top up atau tambah nilai didefinasikan sebagai kredit yang berjaya diproses ke setiap nombor telefon individu ahli seperti didaftarkan didalam TGMMS dan sistem Tune Talk.
 • Semua terma dan syarat biasa dikenakan.
 • Pihak pengurusan berhak untuk menukar terma dan syarat kempen tanpa notis sepanjang tempoh kempen dijalankan.
 • Keputusan dari pihak pengurusan adalah muktamad dan sebarang rayuan tidak akan dilayan.

Muat Turun PDF